10.03-14 ยุโรปตะวันออก

ตุลาคม ทริปยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง แดดยังสวย และเห็นสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีด้วยค่ะ

มีความสุขเบาๆ คนเดียว แบบไม่เหงา

จุดชมวิวเมืองบูดาเปส Citadella

สะพานชาร์ลอันลือเลื่อง

2

เมืองเวียนนา

เมืองเวียนนา

01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s