10.19-29 ยุโรปตะวันออก

14_10.19-29 ทริปตุลาคม ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ต้นฤดูใบไม้ร่วง แดดยังสวยแต่จะเห็นสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีมากขึ้น ทริปนี้เดินทางกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา สนุกสนาน เก็บเกี่ยวความรู้ได้มากมาย

4

23

8

6

7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s