สัมมนา.. 1-2 วัน เวียนนา

  • ชมปราสาท เบลเวเดียร์ (Belvedere) บน-ล่าง ถ่ายรูปสวน 4ฤดูขนาดใหญ่, Schöne Brunne น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในเวียนนา Schwarzenbergplatz อนุสาวรีย์ทหารผ่่านศึกโซเวียต, โบสถ์คาร์ล
  • สถาปัตยกรรมที่สวยงามตามถนนวงแหวน, โอเปร่าเฮ้าท์, จตุรัสพิพิธภัณฑ์, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการเมืองเวียนนา, โบสถ์ Votivkirche, Hofburg อพาทต์เม้นท์ของพระราชีนี อลิซาเบท เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง โบสถ์ Stephansdom เข้าสู่ถนนช้อปปิ้ง Kohlmarkt ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้า สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทั่วโลกจนจุใจ ชอปปิ้งคาร์ทเนอร์ เข้าเยี่ยมชมร้านคริสตัลเก่าแก่ ที่ ร.5 ทรงประทานซื้อของเมื่อครั้งเสด็จประภาสยุโรปเมื่อปี 1897
  • ชม Schloß Schönbrunn พระราชวังเชินบรูนน์ ตัวปราสาทหรูหราได้ขึ้นเป็นมรดกโลก, สวนสัตว์ที่เก่าแก่ทีุ่สุด และอุทยานอันกว้างใหญ่ อาคาร Gloriette ชื่อว่าโกลเรียตต์ อยู่บนยอดเนินมองทิวทัศน์ได้รอบทิศ เข้าสู่ Mariahilferstrasse ถนนสายช้อปปิ้งที่ชื่อว่ายาวที่สุดของเวียนนาเรื่อยมาจนสุดถนน ซื้อของฝากอย่างจุใจ.
  • พาดื่มกาแฟ ร้านเก่าแก่และเข้าชมการทำขนมที่ร้าน Demel
  • Dowtown พาเที่ยวเวียนนา
Advertisements