แกรนด์ ออสเตรีย

ออสเตรีย เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงเต็มไปด้วย ธรรมชาติที่งดงาม ทะเลสาบ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พูดได้ว่าครบทุกรสชาดการเที่ยว ทั้งสถาปัตยกรรมที่เลอค่าหลายเมือง แต่ละเมืองมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นยังมีเมืองเล็กๆ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนาน การจัดโปรแกรมจะจัดสลับกันไป ทั้งในเมือง ธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ แหล่งอื่นที่น่าสนใจตามความเหมาะสมค่ะHALLSTATT
Grand Austria จึงมี2โปรแกรมค่ะ เนื่องจากออสเตรียมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา การเที่ยวในช่วงเวลาฤดูร้อนกับฤดูจึงต่างกันพอสมควร เพราะบางสถานปิดในช่วงเวลาฤดูหนาวค่ะ
GA7C_T GrandAustria 7วัน ทริปมาตรฐานเที่ยวเมืองไฮไลท์ของออสเตรียเที่ยวได้ทั้งปี ทุกฤดูค่ะ
GA9S_T GrandAustria  เต็มอิ่มกับทิวทัศน์สวยงาม เทือกเขาแอลป์ และ เมืองน่าเที่ยวที่สุดของออสเตรีย (เฉพาะ พค. – ตค. เท่านั้นค่่ะ) เทือกเขาจุดท่องเที่ยวในฤดูหนาวปิดค่ะ   12
 

Advertisements