Tag Archives: ช้อปปิ้งออสเตรีย

Outlet Parndorf, Ausrtria

Designer Outlet Parndorf พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลทแห่งแรก แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ แหล่งเลือกซื้อสินค้านี้อยู่นอกเมือง ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร แต่กระนั้นการเดินทางสะดวกก็สะดวกสบาย  แต่มีประจำจากใจกลางเมืองฝั่งตรงข้าม Opern Haus ออกเดินทางทุกชั่วโมง
วันศุกร์ ตั้งแต่ 13.00-18.00  ขากลับ เริ่ม 14.00 – 19.00.  วันเสาร์ ตั้งแต่ 9.00-17.00 ขากลับ 10.00 – 18.00.