04.10-20 ยุโรปตะวันออก

15_Apr 10-19 ยุโรปตะวันออก ทริปที่4 ของปีนี้ค่ะ ทริปนี้เดินทาง 10วัน 4ประเทศ ไฮไลท์ของยุโรปตะวันออก เดินทางทั้งหมด 13ท่าน 4ครอบครัว   กรุ๊ปไม่ใหญ่ เดินทางสบาย หลายประเทศ เคลื่อนตัวไว

x3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

x2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s